Sunday, September 15, 2013

Kỷ Niệm 41 Năm Chiến Thắng Quảng Trị 15/9/1972

Đại úy Giang Văn Nhân ĐĐT/ ĐĐ2/ TĐ 3 Sói Biển TQLC tại Cổ Thành 15/9/1972***

***


***


******


******No comments:

Post a Comment