Saturday, October 26, 2013

Mưa Nửa Đêm (Trúc Phương) - Thanh Thúy (Pre75)

 
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa
Từng hạt rơi gác nhỏ đèn le lói...

bóng dáng in trên tường loang
Em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ
gói trộn trong tuổi nhớ.

Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay
Có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đấy
Nên những khi mưa nửa đêm
làm xao xuyến giấc mộng chưa đến.

Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh
xuyên qua áo ai...canh dài nghe bùi ngùi
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi.

Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau nếu mất nhau xin đừng quên
Tôi thích đi trong niềm vui
và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng

No comments:

Post a Comment