Tuesday, October 22, 2013

Mùa Thu Chết - Lệ Thu (Pre75)Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi !

Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết
Em nhớ cho mùa thu đã chết...
Đã chết rồi, em nhớ cho.
Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
Trên cõi đời này, trên cõi đời này.

Từ nay mãi mãi kho^ng thấy nhau,
Từ nay mãi mãi khong thấy nhau,
Từ nay mãi mãi khong thấy nhau.

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi 

Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo,
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em,
Vẫn chờ, vẫn chờ... đợi em.

No comments:

Post a Comment