Friday, October 25, 2013

Nửa Hồn Thương Đau - Lệ Thu (Pre75)

 
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa

Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi .
Nghe tình đang chết trong tôi .
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời .

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau .
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau .
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào .
Anh ở đâu ? Em ở đâu ? .
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu .

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt .
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất .
Và tiếng hát và nước mắt .

Đôi khi em muốn tin .
Đôi khi em muốn tin .

Ôi những người ôi những người .
Khóc lẻ loi một mình .
Khóc lẻ loi một mình ./.

No comments:

Post a Comment