Friday, November 15, 2013

Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt _Nữ Sĩ Ðoàn Thị Ðiểm


Chinh Phụ Ngâm Khúc
Diễn Nôm:  Nữ Sĩ Ðoàn Thị Ðiểm (1705-1748)
Nguyên tác:  Ðặng Trần Côn (1715?-1745)

001      Thuở trời đất nổi cơn gió bụi

002      Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

003      Xanh kia thăm thẳm tầng trên

004      Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

005      Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt

006      Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

007      Chín tầng gươm báu trao tay

008      Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh

009      Nước thanh bình ba trăm năm cũ

010      Áo nhung trao quan vũ từ đây

011      Sứ trời sớm giục đường mây

012      Phép công là trọng, niềm tây sá nào

013      Ðường giong ruổi lưng đeo cung tiễn


014      Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa

015      Bóng cờ tiếng trống xa xa

016      Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng

017      Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt

018      Xếp bút nghiên theo việc đao cung

019      Thành liền mong tiến bệ rồng

020      Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời

021      Chí làm trai dặm nghìn da ngựa

022      Gieo Thái Sơn như tựa hồng mao

023      Giã nhà đeo bức chiến bào

024      Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu

025      Ngòi đầu cầu nước trong như lọc

026      Ðường bên cầu cỏ mọc còn non

027      Ðưa chàng lòng dặc dặc buồn

028      Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền

029      Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa

030      Cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên

031      Nhủ rồi tay lại trao liền

032      Bước đi một bước lại vin áo chàng

033      Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi

034      Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San

035      Múa gươm rượu tiễn chưa tàn

036      Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo

037      Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử

038      Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba

039      Áo chàng đỏ tựa ráng pha

040      Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in

041      Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống

042      Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay

043      Hà Lương chia rẽ đường này

044      Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi

045      Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu

046      Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương

047      Quân đưa chàng ruổi lên đường

048      Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng?

049      Tiếng địch trổi nghe chừng đồng vọng

050      Hàng cờ bay trong bóng phất phơ

051      Dấu chàng theo lớp mây đưa

052      Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà

053      Chàng thì đi cõi xa mưa gió

054      Thiếp lại về buồng cũ gối chăn

055      Ðoái trông theo đã cách ngăn

056      Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh

057      Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại

058      Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang

059      Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương

060      Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng

061      Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

062      Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

063      Ngàn dâu xanh ngắt một màu

064      Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

065      Chàng từ đi vào nơi gió cát

066      Ðêm trăng này nghỉ mát phương nao?

067      Xưa nay chiến địa dường bao

068      Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu

069      Hơi gió lạnh, người rầu mặt dạn

070      Dòng nước sâu, ngựa nản chân bon

071      Ôm yên, gối trống đã chồn

072      Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh

073      Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại

074      Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua

075      Hình khe, thế núi gần xa

076      Dứt thôi lại nối, thấp đà lại cao

077      Sương đầu núi buổi chiều như giội

078      Nước lòng khe nẻo suối còn sâu

079       Não người áo giáp bấy lâu

080      Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây

081      Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ

082      Mặt chinh phu ai vẽ cho nên?

083      Tưởng chàng giong ruổi mấy niên

084      Chẳn nơi Hãn Hải thì miền Tiêu Quan

085      Ðã trắc trở đòi ngàn xà hổ

086      Lại lạnh lùng những chỗ sương phong

087      Lên cao trông thức mây lồng

088      Lòng nào là chẳng động lòng bi thương!

089      Chàng từ sang Ðông Nam khơi nẻo

090      Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu?

091      Những người chinh chiến bấy lâu

092      Như xem tính mệnh như màu cỏ cây

093      Nức hơi mạnh, ơn dày từ trước

094      Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu?

095      Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo

096      Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò

097      Hồn tử sĩ gió ù ù thổi

098      Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi

099      Chinh phu tử sĩ mấy người

100      Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?

101      Dấu binh lửa, nước non như cũ

102      Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương

103      Phận trai già cõi chiến trường

104      Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về

105      Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ

106      Ba thước gươm, một cỗ nhung yên

107      Xông pha gió bãi trăng ngàn

108      Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành

109      Áng công danh trăm đường rộn rã

110      Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi

111      Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai

112      Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây

113      Trong cửa này đã đành phận thiếp

114      Ngoài mây kia há kiếp chàng vay?

115      Những mong cá nước sum vầy

116      Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời

117      Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ

118      Chàng há từng học lũ vương tôn

119      Cớ sao cách trở nước non

120      Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu

121      Khách phong lưu đương chừng niên thiếu

122      Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên

123      Nỡ nào đôi lứa thiếu niên

124      Quan sơn để cách, hàn huyên bao đành

125      Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu

126      Hỏi ngày về, ước nẻo quyên ca

127      Nay quyên đã giục, oanh già

128      Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo

129      Thuở đăng đồ, mai chưa dạn gió

130      Hỏi ngày về, chỉ độ đào bông

131      Nay đào đã quyến gió Ðông

132      Phù dung lại đã bên sông bơ sờ

133      Hẹn cùng ta: Lũng Tây nham ấy

134      Sớm đã trông, nào thấy hơi tăm?

135      Ngập ngừng, lá rụng cành trâm

136      Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao

137      Hẹn nơi nao, Hán Dương cầu nọ

138      Chiều lại tìm, nào thấy tiêu hao?

139      Ngập ngừng gió thổi chéo bào

140      Bãi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông

141      Tin thường lại, người không thấy lại

142      Gốc hoa tàn đã trải rêu xanh

143      Rêu xanh mấy lớp chung quanh

144      Sân đi một bước, trăm tình ngẩn ngơ

145      Thư thường tới, người không thấy tới

146      Bức rèm thưa lần dãi bóng dương

147      Bóng dương mấy buổi xuyên ngang

148      Lời sao mười hẹn, chín thường đơn sai

149      Thử tính lại diễn khơi ngày ấy

150      Tiền sen này đã nẩy là ba

151      Xót người lần lữa ải xa

152      Xót người nương chốn Hoàng Hoa dặm dài

153      Tình gia thất nào ai chẳng có

154      Kìa lão thân, khuê phụ nhớ thương

155      Mư già phơ phất mái sương

156      Con thơ măng sữa, vả đương phù trì

157      Lòng lão thân buồn khi tựa cửa

158      Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm

159      Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam

160      Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân

161      Nay một thân nuôi già dạy trẻ

162      Nỗi quan hoài mang mể biết bao!

163      Nhớ chàng trải mấy sương sao

164      Xuân từng đổi mới, Ðông nào còn dư

165      Kể năm đã ba tư cách diễn

166      Mối sầu thêm nghìn vạn ngổn ngang

167      Ước gì gần gũi tấc gang

168      Giãi niềm cay đắng để chàng tỏ hay

169      Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá

170      Gương lầu Tần dấu đã soi chung

171      Cậy ai mà gửi tới cùng?

172      Ðể chàng thấu hết tấm lòng tương tư

173      Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía

174      Ngọc cài đầu thuở bé vui tươi

175      Cậy ai mà gửi tới nơi

176      Ðể chàng trân trọng dấu người tương thân?

177      Trải mấy thu, tin đi tin lại

178      Tới xuân này tin hãy vắng không

179      Thấy nhàn, luống tưởng thư phong

180      Nghe hơi sương, sắm áo bông sẵn sàng

181      Gió tây nổi không đường hồng tiện

182      Xót cõi ngoài tuyết quyến mưa sa

183      Màn mưa trướng tuyết xông pha

184      Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài

185      Ðề chữ gấm, phong thôi lại mở

186      Gieo bói tiền tin dở còn ngờ

187      Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ

188      Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai

189      Há như ai, hồn say bóng lẫn

190      Bỗng thơ thơ thẩn thẩn hư không

191      Trâm cài, xiêm giắt thẹn thùng

192      Lệch làn tóc rối, lỏng vòng lưng eo

193      Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước

194      Bức rèm thưa rủ thác đòi phen

195      Ngoài rèm thước chẳng mách tin

196      Trong rèm dường đã có đèn biết chăng?

197      Ðèn có biết, dường bằng chẳng biết

198      Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi

199      Buồn rầu nói chẳng nên lời

200      Hoa đèn kia với bóng người khá thương!

201      Gà eo óc gáy sương năm trống

202      Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên

203      Khắc giờ đằng đẵng như niên

204      Mối sầu dằng dặc tựa miền bể xa

205      Hương gượng đốt, hồn đà mê mải

206      Gương gượng soi, lệ lại chứa chan

207      Sắt cầm gượng gảy ngón đàn

208      Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng

209      Lòng này gửi gió đông có tiện

210      Nghìn vàng xin gửi đến non Yên

211      Non Yên dù chẳng tới miền

212      Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời

213      Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu

214      Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong

215      Cảnh buồn người thiết tha lòng

216      Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun

217      Sương như búa bổ mòn gốc liễu

218      Tuyết dường cưa xẻ héo cành ngô

219      Giọt sương phủ bụi chim gù

220      Sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi

221      Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc

222      Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên

223      Lá màn lay ngọn gió xuyên

224      Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm

225      Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm

226      Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông

227      Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng

228      Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết đau

229      Ðâu xiết kể, muôn sầu nghìn não

230      Từ nữ công, phụ xảo đều nguôi

231      Biếng cầm kim, biếng đưa thoi

232      Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa

233      Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói

234      Sớm lại chiều, dòi dõi nương song

235      Nương song luống ngẩn ngơ lòng

236      Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?

237      Biếng trang điểm, lòng người sầu tủi

238      Xót nỗi chàng, ngoài cõi trùng quan

239      Khác gì ả Chức, chị Hằng

240      Bến Ngân sùi sụt, cung trăng chốc mòng

241      Sầu ôm nặng, hãy chồng làm gối

242      Buồn chứa đầy, hãy thổi làm cơm

243      Mượn hoa, mượn rượu giải buồn

244      Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi

245      Gõ sanh ngọc mấy hồi không tiếng

246      Ôm đàn tranh mấy phím rời tay

247      Xót người hành dịch bấy nay

248      Dặm xa mong mỏi hết đầy lại vơi

249      Ca quyên ghẹo, làm rơi nước mắt

250      Trống tiều khua, như đốt buồng gan

251      Võ vàng đổi khác dung nhan

252      Khuê ly mới biết tân toan dường này

253      Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ

254      Chua cay này, há có vì ai?

255      Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi

256      Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề

257      Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng

258      Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn

259      Duy còn hồn mộng được gần

260      Ðêm đêm thường đến Giang Tân tìm người

261      Tìm chàng thuở Dương Ðài lối cũ

262      Gặp chàng nơi Tương Phố bến xưa

263      Sum vầy mấy lúc tình cờ

264      Chẳng qua trên gối một giờ mộng Xuân

265      Giận thiếp thân lại không bằng mộng

266      Ðược gần chàng bến Lũng, thành Quan

267      Khi mơ những tiếc khi tàn

268      Tình trong giấc mộng, muôn vàn cũng không!

269      Duy có một tấm lòng chẳng dứt

270      Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi

271      Lòng theo song chửa thấy người

272      Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe

273      Trông bến Nam, bãi che mặt nước

274      Cỏ biếc um, dâu mướt ngàn xanh

275      Nhà thôn mấy xóm chông chênh

276      Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm

277      Trông đường Bắc, đôi chòm quán khách

278      Rườm rà xanh cây ngất núi non

279      Lúa thành thoi thóp bên cồn

280      Nghe thôi địch ngọc véo von bên lầu

281      Non Ðông thấy lá hầu chất đống

282      Trĩ xập xoè, mai cũng bẻ bai

283      Khói mù nghi ngút ngàn khơi

284      Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

285      Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc

286      Nhạn liệng không, sóng giục thuyền câu

287      Ngàn thông chen chúc khóm lau

288      Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về

289      Trông bốn bề chân trời mặt đất

290      Lên xuống lầu thấm thoát đòi phen

291      Lớp mây ngừng mắt ngại nhìn

292      Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc Quan?

293      Gậy rút đất dễ khôn học chước

294      Khăn gieo cầu nào được thấy tiên

295      Lòng này hóa đá cũng nên

296      E không lệ ngọc mà lên trông lầu

297      Lúc ngảnh lại ngắm màu dương liễu

298      Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong

299      Chẳng hay muôn dặm ruổi giong

300      Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng?

301      Lòng chàng ví cũng bằng như thế

302      Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa

303      Hướng dương lòng thiếp như hoa

304      Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương

305      Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái

306      Hoa để vàng bởi tại bóng dương

307      Hoa vàng hoa rụng quanh tường

308      Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần

309      Chồi lan nọ trước sân đã hái

310      Ngọn tần kia bên bãi đưa hương

311      Sửa xiêm dạo bước tiền đường

312      Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ

313      Bóng Ngân Hà khi mờ khi tỏ

314      Ðộ Khuê Triền buổi có buổi không

315      Thức mây đòi lúc nhạt hồng

316      Chuôi sao Bắc Ðẩu thôi Ðông lại Ðoài

317      Mặt trăng tỏ thường soi bên gối

318      Bừng mắt trông sương gội cành khô

319      Lạnh lùng thay, bấy nhiêu Thu

320      Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi

321      Một năm một nhạt mùi son phấn

322      Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi

323      Xưa sao hình ảnh chẳng rời

324      Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương

325      Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ

326      Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in

327      Gió Xuân ngày một vắng tin

328      Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì

329      Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy

330      Trước gió xuân vàng tía sánh nhau

331      Nọ thì ả Chức chàng Ngâu

332      Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông

333      Thương một kẻ phòng không luống giữ

334      Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau

335      Thoi đưa ngày tháng ruổi mau

336      Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh

337      Xuân thu để giận quanh ở dạ

338      Hợp ly đành buồn quá khi vui

339      Oán sầu nhiều nỗi tơi bời

340      Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân

341      Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước

342      E đến khi đầu bạc mà thương

343      Mặt hoa nọ gã Phan Lang

344      Sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng

345      Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở

346      Tiếc quang âm lần lữa gieo qua

347      Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa

348      Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ giòng

349      Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt

350      Lầu hoa kia phảng phất mùi hương

351      Trách trời sao để nhỡ nhàng

352      Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên

353      Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội

354      Cũng dập dìu, chẳng vội phân trương

355      Chẳng xem chim yến trên rường

356      Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau

357      Kìa loài sâu đôi đầu cùng cánh

358      Nọ loài chim chắp cánh cùng bay

359      Liễu, sen là thức cỏ cây

360      Ðôi hoa cũng dính, đôi dây cũng liền

361      Ấy loài vật tình duyên còn thế

362      Sao kiếp người nỡ để đấy đây?

363      Thiếp xin về kiếp sau này

364      Như chim liền cánh, như cây liền cành

365      Ðành muôn kiếp chữ tình đã vậy

366      Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau

367      Thiếp xin: “Chàng chớ bạc đầu

368      Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung”

369      Xin: “làm bóng theo cùng chàng vậy,

370      “Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên

371      “Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền

372      “Mọi bề trung hiều, thiếp xin vẹn tròn”

373      Lòng hứa quốc tựa son ngăn ngắt

374      Sức tý dân dường sắt trơ trơ

375      Máu Thuyền Vu, quắc Nhục Chi

376      Ấy thì bữa uống, ấy thì bữa ăn

377      Mũi đòng vác đòi lần hăm hở

378      Ðã lòng trời gìn giữ người trung

379      Hộ chàng trăm trận nên công

380      Buông tên ải Bắc, treo cung non Ðoài

381      Bóng kỳ xí giã ngoài quan ải

382      Tiếng khải ca trở lại Thần Kinh

383      Ðỉnh non kia, đá đề danh

384      Triều thiên vào trước cung đình dâng công

385      Nước Ngân Hán vác đòng rửa sạch

386      Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen

387      Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền

388      Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân

389      Nền huân tướng nên công rạng vẻ

390      Chữ đồng hưu bia thẻ nghìn đông

391      Ơn trên: tử ấm thê phong

392      Phần vinh thiếp cũng đượm chung hương trời

393      Thiếp chẳng dại như người Tô Phụ

394      Chàng hẳn không như lũ Lạc Dương

395      Khi về đeo quả ấn vàng

396      Trên khung cửi dám rẫy ruồng làm cao

397      Xin vì chàng xếp bào cởi giáp

398      Xin vì chàng giũ lớp phong sương

399      Vì chàng tay chuốc chén vàng

400      Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng

401      Mở khăn lệ, chàng trông từng tấm

402      Ðọc thơ sầu, chàng thẩm từng câu

403      Câu vui đổi với câu sầu

404      Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời

405      Sẽ rót vơi lần lần từng chén

406      Sẽ ca dần ren rén từng thiên

407      Liên ngâm đối ẩm đòi phen

408      Cùng chàng lại kết mối duyên đến già

409      Cho bõ lúc xa sầu, cách nhớ

410      Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình

411      Ngâm nga mong gửi chữ tình

412      “Dường này âu hẳn tài lành trượng phu!”.

Diễn Nôm: Nữ Sĩ Đoàn Thị Điễm

No comments:

Post a Comment