Sunday, November 17, 2013

Giả sử như việt cộng sẽ chết sạch ngay đêm hôm nay đi, thì liệu Việt Nam có đủ người tài đức để ra tham gia Quốc Hội Lập Hiến dưới sự giám sát của LHQ không?

Việt Nam Cộng Hòa III

Tổng số dân số toàn quốc của Hoa Kỳ hiện nay là khoảng 315 triệu người.  Toàn thể hạ viện Hoa Kỳ có khoảng 435 ghế. Nếu chia đều tổng số dân cho tổng số ghế ở hạ viện thì số thành sẽ là cứ khoảng xấp xỉ 700 ngàn dân thì có một vị dân biểu đại diện cho dân ở tại quốc hội. Như vậy một vị dân cử đại diện cho một số dân quá lớn. Nhưng Hoa Kỳ là một quốc gia có nền móng dân chủ, kinh tế vững chắc, và kỷ nghệ tân tiến nên không có gì quá lo ngại.


Trong khi đó thì Việt Nam ta toàn quốc có khoảng gần 90 triệu người. Muốn làm việc cho dân hữu hiệu thì cứ mỗi 1 vị dân biểu chỉ nên đại diện cho một trăm ngàn dân hay ít hơn để đỡ bớt gánh nặng.  Như vậy, nếu lấy 90 triệu dân chia cho 100 ngàn dân thì số thành sẽ là 900 dân biểu cho hạ nghị viện. Chưa kể thượng nghị viện.  Nếu mỗi tỉnh chỉ được phép có 2 thượng nghị sĩ thì với 64 tỉnh thành, Việt Nam cần 128 vị thượng nghị sĩ cho thượng viện. Như vậy, với dân số gần 90 triệu người, quốc hội lập hiến của một Việt Nam tự do  (Việt Nam Cộng Hòa III) cần ít nhất khoảng 1,028 vị dân cử cho thượng và hạ viện của quốc hội.

Toàn quốc Việt Nam hiện nay có khoảng 64 tỉnh thành. Nếu lấy 900 dân biểu của hạ viện chia đều cho 64 tỉnh thành thì có khoảng 14 dân biểu cho mỗi tỉnh.  Đây chỉ là con số trung bình, và chúng ta chỉ làm sơ phép toán để thấy rằng chúng ta đang có dư hay thiếu người tài đức có khả năng làm việc nước.  Đây chỉ là mới nói về lập pháp thôi, chưa kể hành pháp và tư pháp.

Trở lại câu hỏi ban đầu. Nếu Việt cộng chết sạch hết ngay đêm nay, thì bạn đã biết ai là người tài đức đang sống ở địa phương (cùng quận hoặc tỉnh) của mình để giới thiệu ra giúp nước chưa?

Hào Kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá (xanh) mùa thu !
No comments:

Post a Comment