Wednesday, November 13, 2013

Những con "vi trùng" Việt cộng đã lây lan từ trong nước ra tận hải ngoại :-(


Không dùng tiếng của Việt cộng nha con!

"Tại thời điểm": Là một trong những con "vi trùng" độc địa nhứt của Việt cộng đã làm nhiều đồng bào tỵ nạn bị mắc phải. Còn dân trong nước thì hết 1000% bị dính con "vi trùng" này. Hể mở miệng ra nói, hay khi đặt bút xuống viết là cứ "tại thời điểm". Cho ví dụ, dân xã nghĩa hay nói như vầy:

Hỏi:  Xin cho biết năm sinh của anh?
Đáp: Tôi sinh 'tại thời điểm ' năm 1972.

Hỏi: Anh biết con anh có nốt ruồi son trên lưng từ khi nào?
Đáp: Tôi biết 'tại thời điểm' mà vợ tôi sanh nó trong bệnh viện. Khi tôi bế nó lên thì 'tại thời điểm' đó tôi nhìn thấy.

Dân VNCH không nói như vậy, mà nói như sau:

Đáp: Tôi sinh (vào) năm 1972.
Đáp: Tôi biết là vì khi vợ tôi sanh cháu, tôi có bồng cháu lên và nhìn thấy (cái nốt ruồi son).

Lúc mấy giờ, hồi nào, vào lúc nào, khi nào, vào giờ/ngày/tháng/năm nào = Việt cộng gom hết lại rồi "cào bằng" thành = Tại thời điểm.

"Tại thời điểm" chỉ có nghĩa là = Ngay lúc đó, ngay lúc xx giờ đó mà thôi. Còn nếu muốn nói 'trong lúc này' hay 'trong giai đoạn này' mà dùng "tại thời điểm" là sai. Nhưng dân xã nghĩa hôm nay hay "cào bằng" "tại thời điểm" là 'trong lúc này' hay 'trong giai đoạn này'.  Đúng là ngu thấu trời !

***

"Điển hình/Cụ thể": Khi nói gì mà người nghe chưa hiểu ta thường cho ví dụ để làm sáng tỏ thêm điều muốn nói. Ví dụ thì có rất nhiều. Ví dụ từ trong sách vở, điển tích. Ví dụ từ đời sống thực tế trước mắt, v.v.... Hai chữ 'ví dụ' tự nó đã quá rõ nghĩa rồi, không cần thêm chữ để bổ nghĩa nữa. Vậy mà, Việt cộng và dân xã nghĩa hôm nay, cứ hể mở miệng ra là phang "...là một ví dụ điển hình" hay "ví dụ cụ thể".

"Ví dụ điển hình " là ví dụ gì ? Là ví dụ thật? Là ví dụ giả ? Là ví dụ trước  mắt? Là ví dụ thường thấy ?

Ví dụ:

Hỏi: Dân chủ nghĩa là gì?

Đáp: Dân chủ nghĩa là người dân có quyền tham gia xây dựng nên một chánh quyền. Ví dụ, bạn thấy người nào đó tài giỏi xứng đáng làm thị trưởng thành phố thì bạn có quyền bầu cho người đó vào chức vụ đó. Bạn cũng có quyền kêu gọi người khác bầu cho người đó. Hoa Kỳ, Đức, Úc, Canada,..., là những ví dụ trước mắt. ('ví dụ trước mắt' là quá rõ nghĩa rồi, đâu cần phải là "ví dụ điển hình" với "ví dụ cụ thể").

Như vậy, "Ví dụ điển hình" quả thật là ví dụ ngu xuẩn, vì nói mà không biết nói gì.

***

"Triệt để" : Việt cộng và dân xã nghĩa còn một cái vô duyên nữa là khoái..."làm triệt để".

"Làm triệt để" là làm sao? Là làm biếng? Là làm dối ? Là làm siêng năng? Là làm hết sức mình ? Nếu nó có nghĩa là 'làm hết sức mình' thì bốn chữ 'làm hết sức mình' đã rất là rõ nghĩa rồi, rất là 'nôm' rồi. Tại sao lại phải "triệt để" để cho mờ mịt tối nghĩa và nghe đần độn như vậy.

***

Thời chưa có CS chúng ta cũng dùng, cho ví dụ:

- Hãy phổ biến những điều này ở khắp mọi nơi, hãy loan truyền nó một cách rộng rãi, đến tận tay của mọi người, mọi nhà.

Ngày hôm nay, dân xã nghĩa không biết nói như vậy nữa, mà thay vào đó bằng những câu nói cụt lủn, nghe thô kệch làm sao. Cũng ví dụ trên, nhưng dân xã nghĩa sẽ nói như sau (nghe không lọt lổ tai chút nào):

- Hãy phổ biến những điều trên trên 'diện rộng'. Hãy loan truyền nó 'rộng khắp' 'như bạn có thể'.

 Nghe gượng ép, không xuôi tai cho lắm.

No comments:

Post a Comment