Saturday, November 2, 2013

NS Lê Châu Lộc: "Đối Với Tổng Thống Ngô Đình Diệm Không Có Vấn Đề Kỳ Thị Và Đàn Áp Phật Giáo."Westminster (VanHoaNBLV) -- Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã có một cuộc hội thoại với Ban Tổ Chức buổi Lễ Xuất Phát Treo Cờ Chào Mừng Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa Ngày 26 Tháng 10 Năm Thứ 58. Trong buổi hội thoại này khi nhắc đến TT Ngô Đình Diệm Nghị sĩ Lê Châu Lộc khẳng định rằng "đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm không có vấn đề kỳ thị và đàn áp Phật Giáo".


Cuộc hội thoại này được ghi lại vào tối ngày 25 tháng 10 năm 2013 tại 14971 Chestnut St., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Cuộc hội thoại với sự tham dự của :

Ông Lê Châu Lộc, Sĩ Quan Tùy Viên Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Thượng Nghị Sĩ VNCH (1969-1975).
Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ban tổ chức Lễ Xuất Phát Treo Cờ Mừng Quốc Khánh VNCH.
Ký Giả Ngô Đình Vận, thuộc Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt.

Cờ sau buổi Lễ Xuất Phát sẽ được treo dọc theo Đại lộ Bolsa suốt tuần lễ cho đến hết ngày 2 tháng 11 năm 2013 sau khi đã thực hiện xong Đại Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Dân Quân Cán Chính VNCH đã Vị Quốc Vong Thân.

Thành phần Ban tổ chức Lễ Xuất Phát Treo Cờ Mừng Quốc Khánh VNCH gồm có các Ông: Phan Văn Chính, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Đinh Quang Truật, Bùi Đẹp và Nguyễn mạnh Chí.

No comments:

Post a Comment