Saturday, November 30, 2013

"Ở thời điểm" này hãy vứt bỏ những chữ như "cụ thể" một cách "triệt để" và "toàn diện", nha bà con !


Vào "thời điểm này", nói "cụ thể" là dân Việt trong nước ngày nay dùng ngôn ngữ của việt cộng một cách "triệt để" và "toàn diện".

Họ rất là "vô cảm" và không còn "bức xúc" nữa, khi mà hầu hết mọi người không còn biết "phát hiện" ra tiếng nào là tiếng của việt cộng, và tiếng nào là tiếng chính thống của nền văn hóa Việt Nam đã để lại từ trước.


Họ đã bị biến thành những con vẹt người rất là "ấn tượng". Cứ mỗi khi mở miệng ra nói hay cầm bút viết xuống, là cứ "cụ thể", "triệt để", "toàn diện", "ở thời điểm", "sự cố", "thông tin", "bức xúc", v.v... làm người Việt tỵ nạn ở hải ngoại mỗi khi nghe hay đọc thì cứ muốn "vở òa" lên vì thấy xấu hổ làm sao.  Họ nói họ không ưa Việt cộng, nhưng mà cứ nhắm mắt dùng ngôn ngữ của việt cộng thì làm sao mà xóa sạch được dấu vết của CS, cho dù là lũ Việt cộng có té ngữa ra chết ngay tức khắc đi chăng nữa.

Xin hỏi, những chữ sau đây của việt cộng có nghĩa là gì:

- "Cụ thể"  =  ?
- "Triệt để"  = ?
- "Toàn diện"  = ?
- "Ở thời điểm" = ?
- "Cập nhật" = ?
- "Tiêu cực" = ?

Nếu không biết cắt nghĩa hay giải thích được những chữ này một cách rõ ràng, rành mạch, thì chính bản thân mình đã gần giống vẹm rồi: Nói mà không biết mình đang nói gì.

Những cái dở nhỏ xíu như vậy mà chính bản thân mình không sửa đổi nổi thì làm sao đòi việt cộng sửa đổi bản chất của nó được?

Ăn mặt cho đẹp để làm gì khi mà mở miệng ra nói thì lòi cái đuôi xã nghĩa ra đó nghe ngáo lắm.

Chú thích: Những từ ngữ trong ngoặc kép (" ") là ngôn ngữ cũa Việt cộng mà dân trong nước đã  bị nhồi sọ trong mấy chục năm qua, và đang lan tràn ra hải ngoại.

No comments:

Post a Comment