Friday, November 1, 2013

Tưởng niệm 50 năm Ngô Gia Tam Kiệt Vị Quốc Vong Thân


Tổ Quốc Ghi Ơn:

Cố Tổng Thống Khai Sáng Nền Đệ Nhất Cộng Hòa

Ngô Đình Diệm

Cố Vấn TT: Ngô Đình Nhu (Bào Đệ)

Cố Vấn: Ngô Đình Cẩn (Bào Đệ)NỖI LÒNG (viết năm 1953)


Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến : thuyền không, lái cũng không !
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông !
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong ?T/g Ngô Đình DiệmNo comments:

Post a Comment