Wednesday, November 20, 2013

Vietnam vs. the USA: Populations and Land sizesNhìn vào tiểu bang New Mexico (có vòng tròn đỏ, dân số chỉ có 2 triệu!) bên trái của tiểu bang Texas. Diện tích của tiểu bang này xấp xỉ tương đương với diện tích của nước Việt Nam. Hơn 90 triệu dân Việt Nam đang chen chúc sống trong một diện tích như vậy. Chật cứng phải không?
Vậy mà thiên hạ còn muốn đem xe hơi về chen chúc với nhau vô trong đó ! Dùng xe hơi, xe máy thì dầu đen, nhớt đen sẽ thải đi đâu? Đổ trộm xuống đất phải không? Không khí ô nhiễm thì ai hít cho mình? Hay thiên đàng xã nghĩa là phải như vậy ?

Chú thích: Diện tích của tiểu bang New Mexico (có vòng tròn đỏ, bên trái của Texas) = 315,194km vuông,

Diện tích của nước Việt Nam = 331,210km vuông, xấp xỉ bằng diện tích của tiểu bang New Mexico.

Diện tích của Hoa Kỳ = 9,826,675km vuông, lớn hơn Việt Nam 30 lần.

Dân số Việt Nam 90.4 triệu. 

Dân số Hoa Kỳ 317 triệu.  Nhiều hơn Việt Nam 3.5 lần.

Như vậy có nghĩa là cứ mỗi một cây số vuông, mật độ dân số ở Việt Nam đông gần gấp 10 lần ở Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment