Monday, November 25, 2013

Xin Tròn Tuổi Loạn - Duy Khánh (Pre75)

"Người đi, ta cũng lên đường.
Trông ra chiến trận, mà thương phong trần." _Phó Quốc Dũng LĐ81/BCND


"Tôi không tham, không tham kho tàng vô tận...

Tôi không mê nét đẹp lộng lẫy giai nhân,

Tôi không mơ điện quí, cung son vàng,

bạo chúa hay ông hoàng,

quyền uy cao ngất thế gian.

Thương quê hương, qua non thế kỷ không cười.

Thương quê hương, thăng trầm chuyển biến không nguôi.

Lam Sơn ơi! Hồn Chí Linh, sông Đằng,

Vạn Kiếp, hay Hà Hồi, những dòng lịch sử đâu rồi?

ĐK:

Tôi chỉ xin! tôi chỉ xin, đầy lúa thơm quê mẹ hiền,

Hàn gắn quê cha muộn phiền, với niềm tin.

Cho tôi xin đóa hoa tình nụ còn phong kín,

Những chân thành ngọt niềm trinh nguyên,

Phút ban đầu ngỏ lời yêu em !

Xin an vui, cho anh lứa tuổi đăng trình.

Xin cho em, chuổi ngày buồn thoáng qua nhanh.

Cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài,

Để lớp trai thơ dại, đốt đèn đọc sách đêm dài.

No comments:

Post a Comment