Sunday, December 15, 2013

Để cứu đồng loại, trâu rừng liều mình húc sư tử văng lên trời ! :-)

No comments:

Post a Comment