Tuesday, December 17, 2013

Như cánh chuồn chuồn - Thanh Phong


Đời anh như tàu xa bến vắng,
Lênh đênh qua khắp nẻo đường dọc ngang.

Nay anh trấn tiền đồn ven thép,
Ngày mai anh băng rừng qua Hạ Lào.
Tìm đến trong chiến hào, anh đối diện cùng hỏa châu.

Làm sao anh dìu em đi phố,
Đưa em qua khắp nẻo đường tình yêu.
Năm xưa gío lạnh cày vai áo,
Mà em đâu biết lạnh đi vào đời.
Vì trên con phố nhỏ anh vẫn còn vui với em.

Hôm nay, xa quá xa rồi.
Em đâu thể chờ người tình xa vạn thuở.
Vì tinh yêu, như cánh chuồn chuồn.
Khi vui nó đậu, khi buồn thì nó bay.

Lòng anh không hờn, không nuối tiếc.
Yêu em anh chẳng ngại đời nhà binh.
Vai mang súng trận, đầu nón sắt.
Thì anh đâu dám bảo em đợi chờ.
Vì tương lai anh nào đâu có gì em ước mơ (3x) ./.

No comments:

Post a Comment