Saturday, December 7, 2013

Tiếng Việt của 'Đàn Chim Việt ' Online đầy "chất giọng" của xứ xã nghĩa Việt cộng :-(Do tựa bài viết quá tối nghĩa, một độc giả đã chỉ ra và khuyên BBT Đàn Chim Việt nên sửa lại cho sáng nghĩa hơn và tránh hiểu lầm.

Tựa bài nguyên thủy của bài báo mà 'Đàn Chim Việt' viết là, "Cha Trần Huỳnh Duy Thức thăm Mỹ".  Viết tựa bài kiểu đó làm độc giả tưởng là một vị linh mục công giáo nào đó có tên là Trần Huỳnh Duy Thức qua thăm Mỹ chứ không phải là người cha của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức (đang bị Việt cộng bắt giam).


Do tựa bài viết quá tối nghĩa, một độc giả đã chỉ ra và khuyên BBT Đàn Chim Việt nên sửa lại cho sáng nghĩa hơn và tránh hiểu lầm. (Vị độc giả này gợi ý một tựa bài rất đơn giản và rõ nghĩa, "Thân phụ của THDT đến thăm Mỹ", nhưng rất tiếc là BBT DVC đã không nghe theo.)

BBT đã ghi nhận góp ý của độc giả đó và sửa lại như sau (xem hình bên trên):

- "Ông Trần Văn Huỳnh - Cha Trần Huỳnh Duy Thức thăm Mỹ."

Bạn đọc đã nhận thấy cái sai của BBT Đàn Chim Việt chưa ? Họ không phân biệt được 'cha Trần Huỳnh Duy Thức' và 'cha CỦA Trần Huỳnh Duy Thức' là hai  người hoàn toàn khác nhau.

- Cha Trần Huỳnh Duy Thức  =  Linh mục có tên là Trần Huỳnh Duy Thức = Father Tran Huynh Duy Thuc (theo cách nói trong Anh ngữ).

Nó rất khác với câu:

- Cha CỦA Trần Huỳnh Duy Thức = Ba/bố của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, chứ không phải bản thân anh ta sang thăm Mỹ.

Như vậy, sau khi sửa lại, cái tựa bài mới bây giờ càng tối nghĩa hơn nữa, có nghĩa là có hai người tới thăm Mỹ chứ không phải một người như trong cái tựa cũ nữa. Hai người đó là: Ông Trần Văn Huỳnh và linh mục Trần Huỳnh Duy Thức thăm Mỹ!

Ghi chú: BBT Đàn Chim Việt là những người có gốc COCC ở xứ xã nghĩa miền Bắc VN và là những người có "học vị" rất cao ở các xứ đông Âu. :-(

No comments:

Post a Comment