Friday, June 20, 2014

Bilingual: Trong 24 Giờ Đồng-hồ, Có Hàng Vạn Người Vào Coi Phản-biện Của VNCH Về Giàn Khoan 981


PHẢN-BIỆN CỦA VNCH VỀ GIÀN KHOAN 981

Tâm Việt

Chờ đúng ngày Quân-lực VNCH (19/6, cũng là ngày Freedom Fighters Day theo như một nghị-quyết của Đại-nghị-viện Virginia), Ủy-ban Lâm-thời VNCH đã tung ra một tài-liệu phản-biện văn-thư phổ-biến 10 ngày trước đó bởi ông phó-đại-sứ Vương Dân của Trung-Cộng tại Liên-hiệp-quốc (tức "Position Paper" của TC mang tên "The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position," "Hoạt động của Giàn khoan HYSY 981: Khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc," phổ-biến hôm 9/6/2014 tới 193 phái-bộ có mặt ở LHQ).

Bản Tin Báo Chí đến hơn 350 địa-chỉ truyền thông ở Thủ-đô Washington

Dùng những phương-tiện của National Press Club (Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở Mỹ) trên đường 14 gần Tòa Bạch Ốc, từ sáng sớm tinh mơ Ủy-ban đã chuyển đi một bản tin báo chí mang tên "Republic of Vietnam Issues 'Rebuttal' to China's Position Paper on Current South China Sea Standoff" ("Bài phản-biện của VNCH đối với Văn-thư bày tỏ lập-trường của Trung-Cộng về Tình-hình đối đầu hiện-tại ở Biển Đông") đến hơn 350 địa-chỉ báo đài và các văn-phòng quan-trọng ở thủ-đô Hoa-thịnh-đốn. Ngoài bản tin báo chí, Ủy-ban còn cho phân-phát tới gần 200 văn-phòng trong bin-đinh của Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia toàn-văn của bài phản-biện trong tiếng Anh (3 trang).


Bản tin báo chí thì chỉ nói sơ sài đến việc Ủy-ban Lâm-thời VNCH đã đưa ra một tài-liệu phản-biện tài-liệu của Trung-Cộng và nội-dung tóm lược như sau:

"Đây là một tài-liệu phản-biện từng điểm một văn-thư bày tỏ lập-trường của Trung-quốc cho thấy là những khẳng-định của TC vừa được quan-niệm một cách cẩu thả vừa đi ngược lại các dữ-kiện lịch-sử. Mâu thuẫn nội-bộ cũng còn thấy rõ trong một số lập-luận chính của tài-liệu TC. Ngoài việc nhắc đến những tài-liệu đồ sộ chứng minh chủ-quyền của Việt-nam trên hai quần-đảo Hoàng Sa và Trường Sa (kể cả hàng tá bản-đồ do người Âu-châu vẽ từ thế-kỷ 16 đến thế-kỷ 19), bài phản-biện còn nhắc đến 5 hiệp-định quốc-tế mà Trung-quốc, vì đã ký vào đó nên có bổn-phận phải tuân thủ như, tỷ dụ, sự toàn vẹn lãnh-thổ của miền Nam VN, tức VNCH."

Cuối bản tin báo chí còn ghi một đoạn: "Ai muốn được biết đầy đủ về bài phản-biện hay/và xem những tài-liệu được nhắc đến trong bài phản-biện có thể liên-lạc với chúng tôi ở" địa-chỉ và số ĐT của Ủy-ban Lâm-thời VNCH, 6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150, U.S.A. (ĐT: 703 971-9178).
Phản-ứng gần như tức-thời

Chỉ khoảng 1 tiếng đồng-hồ sau khi bản tin báo chí được tung ra, G.S. Trần Hữu Dũng của website www.vietstudies.info đã thấy và đưa bản tin vào website của ông. Sau đó, ông còn yêu-cầu cho ông toàn bài phản-biện bằng tiếng Việt cũng như tiếng Anh để ông đưa tất cả lên trên trang nhà www.vietstudies.com. Như vậy là có cả nghìn người trong học-giới có thể đọc hay tham-khảo được mấy tài-liệu này.

24 giờ đồng-hồ sau, Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia cũng báo-cáo những tin tức rất phấn khởi: Tính đến sáng ngày 20/6, đã có 56 người vào truy cập, trong đó có 11 báo đài (media) và 45 người vào nghiên cứu (online & search), chưa kể là đã có 127 trang nhà đưa vào kết nối của họ (links). Trong số những kết nối này, người ta thấy những websites lớn như MarketWatch (758 nghìn người vào coi mỗi ngày), Reuters (617 nghìn), Boston.com (561 nghìn), Bloomberg Businessweek (407 nghìn), Dallas/Sacramento Business Journal (389 nghìn) v.v.

Cũng vào sáng thứ Sáu, 20/6, có anh Tony Nguyen hứa là sẽ đưa lên VietPBN.net và cô CD ở Pháp hẹn đưa lên trang nhà Chuyển Hóa đi vào Việt-nam. Ngoài ra, nhà báo Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn còn cung-cấp cho Ủy-ban toàn-bộ địa-chỉ của các phái-bộ ở LHQ để Ủy-ban có thể chuyển đến họ toàn-văn bài phản-biện trong tiếng Anh.

xem: https://vietbao.com/p112a223060/bilingual-uy-ban-lanh-dao-lam-thoi-vnch-phan-bien-tq-ve-gian-khoan-981-trong-vung-bien-viet-nam

*

For immediate distribution Contact:
Nguyen Ngoc Bich
703 220-0491

PRESS RELEASE

REPUBLIC OF VIETNAM ISSUES "REBUTTAL" TO
CHINA'S POSITION PAPER ON CURRENT SOUTH CHINA SEA STANDOFF

WASHINGTON, DC.- As of today, June 19, 2014, the Republic of Vietnam Pro-temp Leadership Committee made public a document analyzing the claims made by the People's Republic of China and distributed at the UN on June 9, 2014, regarding "The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's position."

This is a rebuttal, point by point, of the Chinese paper showing to which extent its contentions are ill-conceived and contrary to historical facts. Self-contradictions are also clearly evident in some of the Chinese major claims. Besides mentioning the substantial record of Vietnamese sovereignty over the Paracel and Spratly Islands (including maps made by Europeans from the sixteenth to the nineteenth centuries), the rebuttal also cites five international treaties binding on China which, because of its signature, has obligations to respect regarding, among other things, the territorial integrity of the Republic of Vietnam.

The Republic of Vietnam is an interested party in view of its indisputable rights over the Paracel and Spratly Islands, as recognized in at least five international treaties, from the Tientsin Treaty of 1885 to the Paris International Act of 1973.

Those interested in receiving a full copy of the rebuttal paper and/or seeing documents referred to in the rebuttal are welcome to contact us at the address and telephone numbers below or e-mail address nnb726.nguyen@aol.com.

REPUBLIC OF VIETNAM
PRO-TEMP LEADERSHIP COMMITTEE
6433 Northanna Drive, Springfield, VA 22150, U.S.A.
Tel: 703-971-9178 - E-mail: RVNleadcom@gmail.com

http://www.vietbao.com/a223061/bilingual-trong-24-gio-dong-ho-co-hang-van-nguoi-vao-coi-phan-bien-cua-vnch-ve-gian-khoan-981

No comments:

Post a Comment