Thursday, June 19, 2014

Dzăn hóa xã nghĩa: "Tại thời điểm" :-(

Nói đến dzăn hóa xã nghĩa là nói đến những "sự cố", "cụ thể" như là dép râu, nón cối, "thông tin", "điển hình", "bức xúc", "vô cảm", "phản biện", và nhất là "tại thời điểm". Có thể nói không quá đáng là dzăn hóa xã nghĩa là dzăn hóa "tại thời điểm".

Dưới đây là một mẫu đối thoại tiêu biểu (không cần "điển hình" hay "cụ thể" như VC hay nói) thường thấy của người dân miền Nam lớn lên dưới thời VNCH. Cách dùng từ ngữ về thời gian rất phong phú. Và nhất là hiếm khi thấy (hầu như là chưa bao giờ dùng đến) ba chữ "tại thời điểm" trong sách vở vì nó dài dòng và không sáng nghĩa bằng các chữ khác như LÚC (lúc mấy giờ, lúc nào, lúc đó, lúc này), HỒI (mấy giờ, hồi nào, hồi sáng, hồi  chiều, hồi tối), DẠO (dạo này, dạo đó, dạo sau này), v.v.... 

Hỏi: Anh đến đây hồi nào?

Đáp: Tôi cũng mới đến à, anh.

Hỏi: Nói một cách chính xác là lúc mấy giờ  (không có "tại thời điểm" như VC hay nói)?

Đáp:  Lúc mà tôi đến thì nói cho chính xác là lúc 8 giờ thiếu 5 phút đó anh.

Hỏi: Anh vô (gia nhập) lực lượng Lôi Hổ năm anh bao nhiêu tuổi?

Đáp: Tôi vô Lôi Hổ năm tôi tròn 19 tuổi (không có "tại thời điểm" như VC hay nói); tức là năm 1969 đó anh. 

Hỏi: Anh ở trong Lôi Hổ được bao lâu?

Đáp: Dạ, tôi ở trong Lôi Hổ cho đến ngày gãy súng, nghĩa là khoảng 6 năm từ 69 cho đến 4/75. (không có "tại thời điểm" như kiểu nói của Việt cộng).

Hỏi: Việt cộng kêu anh ra trình diện hồi nào (không có "tại thời điểm" như kiểu nói của Việt cộng)?

Đáp: Tháng tư gãy súng thì khoảng một tháng sau, tức là khoảng đầu tháng 6/75 thì tôi bị kêu ra trình diện để đi tù (VC gọi là "tập trung cải tạo"). (không có "tại thời điểm" như kiểu nói của Việt cộng)?

Hỏi: Hình như là dạo đó  ai cũng nghĩ là chỉ đi chừng mươi ngày hay nữa tháng rồi về phải không, vì Việt cộng nói là chỉ đi "học tập 10 ngày rồi về" mà?

Đáp: Thưa, đúng vậy anh. Đồng bào miền Nam của mình thời đó (hồi đó) còn thật thà, chưa biết cộng sản nên tin vậy.  Nhưng chỉ vài năm sau thì ai cũng thấm thía với cái lũ Việt cộng miền Bắc này rồi....

*

Ngày nay, có thể nói, có đến 100% dân xã nghĩa chỉ biết có ba chữ "tại thời điểm" khi viết câu văn có dính líu đến thời gian trong đó; ngoài ba chữ này ra hầu như dân xã nghĩa không còn biết chữ gì khác để thay thế, để làm cho bài văn hay câu góp ý đọc cho nó sáng sủa một chút. Tại hải ngoại, một số lớn cũng đã bị nhiểm cái cách dùng sai này. Cứ hể một chút là "tại thời điểm", từ một mốc của thời gian như lúc 10 giờ sáng, lúc hoàng hôn, lúc cơn giông đang tới v.v... cho đến một giai đoạn dài trong nhiều năm, họ cũng chỉ biết có ba chữ "tại thời điểm" để diễn tả nó. Đọc bài văn (hay câu góp ý) mà từ trên xuống dưới toàn là "tại thời điểm" mà không (hay hiếm thấy) chữ nào khác để thay thế thì quả là rất chán và bực mình vì cái ngu của người viết.

Nếu lâu nay bạn hay dùng ba chữ "tại thời điểm" như tụi Việt cộng trong nước thì sau khi đọc xong góp ý này, thì nên bỏ nó đi, vì nó tối nghĩa lắm chứ không có hay ho gì đâu mà dùng.  Tiếng Việt có nhiều chữ hay sao không sử dụng mà lại nhắm mắt bắt chước theo Việt cộng. Bộ ngu lắm sao ! :-)

No comments:

Post a Comment