Sunday, June 1, 2014

Tướng 'mình Hạt cốt ...'


tướng 'mình Hạt cốt bột mì'                                                 tướng 'mình Hạt cốt thép'

                                                                       Th.tá Lê Văn Mễ (tiểu đòan phó 11 Dù, tử thủ Charlie)***


tướng  'mình Hạt cốt thép'
Đ/u Đoàn Phương Hải (bên trái, sĩ quan hành quân TĐ11 Dù, tử thủ Charlie)

***


tướng  'mình Hạt cốt thép' _ Trung tướng Ngô Quang Trưởng (giữa, bên trái) và thiếu tướng Bùi Thế Lân (giữa, bên phải), tư lệnh SĐ TQLC

*

Hạt = Chim Hạt

Cốt thép = thần khí kiên định


***

No comments:

Post a Comment