Tuesday, September 16, 2014

Triển lãm về chú Cuội: Chú cuội triết lý 3 xu về đề tài 'chống cộng phải có đạo đức' !!!
Chú Cuội viết bài lên án những người chống cộng, và kêu gọi HHHG, nhưng bị thiên hạ lên án quá mạng, làm chú Cuội hãi quá phải phân bua bla.bla.bla...
Dan doc bao says:*Đây là bộ mặt thật của chú Cuội

*


chú Cuội cầm cờ Vàng cho có lệ để chụp hình.

source: all photos from the internet.

No comments:

Post a Comment