Saturday, October 18, 2014

Ngày Về :-)Hãy trở về với Chánh Nghĩa Quốc Gia! Nếu bạn không phải là Việt cộng, nhưng hàng ngày nói và viết bằng tiếng Việt cộng, thì hãy từ bỏ thứ ngôn ngữ tối nghĩa đó đi, mà trở về với tiếng Việt truyền thống của tổ tiên để lại trước khi đất nước bị chia đôi vào năm 1954.  Việc dùng ngôn ngữ của VC là chứng tỏ mình không yêu nước và phản bội lại truyền thống tốt đẹp của Tổ Tiên. Say 'NO' to VC language.Ngày Về _N/s Hoàng Giác

Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao ngày xanh.

Tha thiết mong tìm về bạn cũ
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
Vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung bay
Mờ khuất xa xôi nghìn phương.

Trên đường tha hương, vui gió sương
Riêng lòng ta mang mối nhớ thương
Âm thầm thương tiếc cho ngày về
Tìm lại đường tơ nay đã dứt

Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
Như tiếng tơ lòng người lạc bước
Nhấp chén men say còn vương bóng quê hương
Dừng bước tha hương lòng đau.

Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao ngày xanh.

Tha thiết mong tìm về bạn cũ
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
Vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung bay
Mờ khuất xa xôi nghìn phương.

Trên đường tha hương, vui gió sương
Riêng lòng ta mang mối nhớ thương
Âm thầm thương tiếc cho ngày về
Tìm lại đường tơ nay đã dứt

Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
Như tiếng tơ lòng người lạc bước
Nhấp chén men say còn vương bóng quê hương
Dừng bước tha hương lòng đau.

Nhấp chén men say còn vương bóng quê hương
Dừng bước tha hương lòng đau./.

No comments:

Post a Comment