Saturday, November 1, 2014

Phóng Sự Ảnh: Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm và Các Quân Dân Cán Chính VNCH tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster - Nam Cali, 26/10/2014


Di ảnh của Cố Tổng Thống được đặt trang trọng trên bàn thờ trên khán đài
*


*
Biểu ngữ Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa được giăng nơi lối vào Tượng Đài Việt Mỹ (Freedom Park)

***


Vòng hoa này đến từ Cháu Chắt của Ông Lý Viên, Phủ Cam, với dòng chữ "Rất Thương Nhớ Tổng Thống Diệm"

*


*


*


******


*


*

***


*


*

*

*


http://2.bp.blogspot.com/-qxRp1Nzn46c/VE17Z2LeyQI/AAAAAAAAFaM/xUO5czTvwR8/s1600/CAM00821.jpg

No comments:

Post a Comment