Saturday, May 30, 2015

Canada: Đạo luật (có quyền) tước quốc tịch có hiệu lựcOttawa: Đạo luật dành cho chính quyền liên bang quyền tước quốc tịch , được đệ trình vào tháng 6 năm ngoái 2014, đã có hiệu lực vào ngày 29 tháng 5 vừa qua.


Chính quyền liên bang có quyền tước quốc tịch những nghi can có liên quan đến khủng bố cuồng tín tôn giáo.

Theo phát ngôn viên của bộ quốc tịch và di dân Canada thì có nhiều người có quốc tịch đôi và phạm những tội phạm nghiêm trọng, có thể sẽ bị mất quốc tịch Canada.

Đạo luật này cũng gây nhiều chống đối: hai vị luật sư ở tỉnh bang Ontario đã đưa đơn kiện chính quyến Canada về đạo luật này mà họ gọi là vi hiến.

http://thoibao.com/dao-luat-co-quyen-tuoc-quoc-tich-co-hieu-luc/

No comments:

Post a Comment