Monday, May 25, 2015

Cho Tôi Được Một Lần [Bảo Thu] - Lệ Thu, Lâm Nhật Tiến & Y Phụng


"Cho tôi vài triệu lần, được yêu em mỗi tối! Vài triệu lần thì mới đủ cho tôi !!!"  :-)

***
Cho tôi được một lần nhìn hoa giăng đầu ngõ .
Một lần cài hoa đỏ lên tim .
Một lần dìu em sang nhà mới .
Tình yêu trong tầm với .
Ngọt tiếng nói thơm hơi .

Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tối .
Một lần nhìn mây ngủ quên trôi .
Một lần chợt thương yêu ngàn lối .
Niềm tin xa về tới .
Ngời sáng trên lưng đồi .

Xin cho tôi được một lần .
Nhìn đàn chim trắng bay .
Dập dìu qua đó đây .
Ngày đó được nghe súng im hơi .
Ðời thôi oán thôi hờn .
Mến thương cùng kiếp người .

Cho tôi được một lần .
Nhìn quê hương ngời sáng .
Một lần nhân nghĩa sống lên ngôi .
Người người cùng chung vui một lối .
Ðời thôi không lừa dối .
vì đã yêu thương rồi.

https://youtu.be/7j8ijSyq4-w

No comments:

Post a Comment