Thursday, May 14, 2015

Dốt như vậy mà là giáo sư sao? :-(

https://anhbasam.wordpress.com/2015/05/14/3886-chat-luong-giao-duc-vn-hon-mi-va-uc/

Dốt như vậy mà là giáo sư sao?  Giáo sư vẹm dùng chữ "chất lượng", "Mĩ" mà không biết mắc cở sao?


Trong khi đó, học sinh lớp ba của Việt Nam Cộng Hòa cũng biết là sai rồi. Chữ đúng là:

Phẩm chất = Quality.

Số lượng = Quantity.

Hoa Kỳ =  Mỹ (chứ không phải là "Mĩ").

Mĩ = Mĩ miều.

Ví dụ: Phẩm chất của giáo sư, học sinh, và học đường XHCN, nói chung, thì quá tệ; nhìn đâu cũng thấy cái dốt.

No comments:

Post a Comment