Thursday, May 14, 2015

Lá Thư Trần Thế - Duy Khánh & Hương Lan


Lạy chúa con là lính trận ngoài biên.
Vì xa thành phố xa quá nên quên.

Đêm nay ngôi hai trời xuống.
Ánh sao lung linh muôn màu.
Con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu.

Lạy chúa con là thiếu phụ miền quê.
Chồng con vì nước nên đã ra đi.

Hai ba năm chưa thỏa chí.
Hết thu qua xuân sang hè.
Con đợi tàn đông mới tin về.

DK:

Đạn xé không trung đêm đừng đêm vẫn nghe.
Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi.
Đêm nay người xuống đời.
Xin đem nguồn vui tới.

Những đôi môi lạnh cúi lâu không cười.
Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh.
Vì cha là lính con thiết tha xin:

An vui cho người đầu tuyến.
Trẻ thơ yên tâm sách đèn.
Để mẹ hiền con hết ưu phiền.

No comments:

Post a Comment