Monday, May 4, 2015

Quốc hận 30/4 đầu tiên tại San Jose cách đây 31 năm (30/4/1984)

 
MyLoi_ Năm nay, ghi dấu đúng 40 năm kể từng ngày Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Tháng Tư đen năm đó đã khiến dân chúng đã phải bỏ cả ruộng vườn, tài sản, để l1nh nạn Cộng Sản và sau đó hàng triệu người liều mình vượt biển bất kể sống chết để tìm tự do.


Nhân dịp đúng 40 năm cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đều tổ chức tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, anh Bùi Hải gởi tặng chúng tôi cuốn video mà anh đã ghi hình cách đây 31 năm về cuộc biểu tình lần đầu tiên tại San Jose vào đúng ngày 30 tháng Tư với khoảng 2000 đồng bào tại Bắc California.

Trong video có 2 nhân vật đã sinh hoạt nổi bật trong cộng đồng miền Bắc California cho đến nay, đó là ông Lại Đức Hùng và Tiến sĩ Đỗ Hùng.

Chúng tôi được hai ông nhận lời trao đổi qua điện thoại để cho biết thêm về cuộc biểu tình này.

No comments:

Post a Comment