Saturday, May 23, 2015

Tướng Lê Minh Đảo kể về 17 năm "cải tạo" sau 30/4/1975 và hát tặng khán giả BBC

No comments:

Post a Comment