Monday, June 22, 2015

Thành Phố Sau Lưng - Giang Tử

Khi vũ trụ lên đèn,
Thành phố ngã nghiêng,

Men rượu say mèm,
Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
Phần ba tuổi đời, hoang phế sau lưng .

Nay góp mặt góp lời
Làm lính mà thôi đối diện đây rồi
Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ ,
Hỏa châu sáng tỏ,
Những khuôn mặt người yêu phố thị .

DK:

Ngày nào đó, tôi còn thèm ,ánh sáng kinh đô,
Thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ
Cung nga nụ cười ánh mắt giai nhân.

Nay trả lại cho người
Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng
Giày sô tôi đi hằn trên lá cỏ , đồn xa tôi ở chốn quân thù ngày đêm có mặt.

No comments:

Post a Comment