Sunday, July 19, 2015

Cảm hứng nhân đọc thơ của T.T.Kh :-)

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng? _T/g: T.T.Kh

Xin phép tiền bối T.T.Kh cho hậu bối hoangkybactien đáp lại vài câu cho vui:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh buồn muốn chết chớ sao không!
Lúc nào chẳng nghĩ đến loài hoa vỡ!
Thương nhớ tình em, phận má hồng.  _T/g hoangkybactien

No comments:

Post a Comment