Wednesday, August 26, 2015

Dốt mà không lo, lại đi lo chuyện thiên hạ ngụy biện :-(


Tác giả bài này dốt mà không lo, lại đi lo chuyện thiên hạ ngụy biện.  Đọc cái tựa bài "Các cách nói ngụy biện thông dụng người Việt" là thấy câu văn hết sức tối nghĩa của tác giả. Thua xa học trò lớp 3 của VNCH.

Đọc thêm xuống vài hàng của bài lại càng thẩy nhiều cái dốt khác của tác giả. Lối diễn đạt này là của người dốt & ngu.  Ngu nhứt là câu "người càng ít tranh luận thì càng khó có khả năng phát hiện lối ngụy biện..."
Cái tựa bài ở trên nếu viết theo kiểu viết của dân VNCH thì sẽ rõ nghĩa hơn:

- Các cách nói ngụy biện thông dụng người Viêt (Xã Nghĩa, vì dân VNCH ít có ngụy biện, ít điêu ngoa như dân Xã Nghĩa sau 1975).

Hay là,

- Các cách nói ngụy biện thường thấy người Việt (Xã Nghĩa, vì dân VNCH ít có ngụy biện, ít điêu ngoa như dân Xã Nghĩa sau 1975).

No comments:

Post a Comment