Saturday, August 1, 2015

Để Lại Cho Con [Nguyễn Tiến Thịnh] - Lệ Thu (Pre75)

Để lại cho con đây niềm thương ước nguyện chưa tròn.
Để lại cho con nỗi u hoài số kiếp long đong.
Để lại cho con hương thành đô mồ hôi da phấn.
Xót thương người nặng mang cay đắng.
Lấy bạc tiền bóp nát con tim.

Để lại cho con sa trường kia súng nổ hững hờ.
Để lại cho con gắng giữ gìn lấy đám em thơ.
Để lại cho con bốn ngàn năm dài thêm tranh đấu.
Vết chân hùng hằn trên da gấu.
Đến bao giờ ngừng thấy thương đau.

Đâu, đâu mùa xuân mùa của cây xanh.
Đâu bóng chim ríu rít trên cành.
Đâu những chiều theo gió thênh thênh.
Đâu, đâu mùa thu mùa lá rơi rơi.
Nghe tiếng mưa nức nở vì đời.
Đâu những ngày thanh bình ngàn nơi.

Để lại cho con gia tài tuy bé nhỏ thật thà.
Để lại cho con, cho uy quyền vấy máu tham ô.
Để lại cho con ân tình không đổi đen thay trắng.
Kẻ sang giàu ngồi trên nhung gấm.
Xót thương người nước mắt chan cơm.

Để lại cho con đây niềm tin bé nhỏ sau cùng.
Để lại cho con những ngọt bùi quý giá thiêng liêng.
Để lại cho con đây lời thơ lời thơ yêu mến.
Suốt con đường trần gian nguy biến.
Gắng đi tìm tình nghĩa anh em./.

No comments:

Post a Comment