Friday, August 21, 2015

Mưa Nửa Đêm - Tuấn Vũ

Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi,
gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang


Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ

Tôi muốn hỏi: có phải vì đời chưa trọn vòng tay,
có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây,
nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến, giấc mộng chưa đến tìm

Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai.
Canh dài nghe bùi ngùi.
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay.
để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi.

Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm,
những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên.
Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng./.

No comments:

Post a Comment