Saturday, September 12, 2015

Cơn Mưa Phùn - Ngọc Lan


Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ.
Đèn đêm lặng lờ gục bên đường phố.
Buồn chìm vào mắt em, người con gái hát một mình.
Bài hát buồn như cuộc tình.

Một sớm mai thức dậy.
Tình yêu rời chăn gối,
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng.

Làm cánh chim bé nhỏ.
Chiều nay nhiều mây xám.
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng.

*
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ.
Hàng cây lặng lờ rụng hoa tàn úa.

Một ngày buồn đã qua.
Người con gái khóc một mình.
Đời chết tàn theo cuộc tình.

***
Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối,
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng.

Làm cánh chim bé nhỏ.
Chiều nay nhiều mây xám.
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng.

*
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ.
Hàng cây lặng lờ rụng hoa tàn úa.

Một ngày buồn đã qua.
Người con gái khóc một mình.
Đời chết tàn theo cuộc tình.

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ ./.

No comments:

Post a Comment