Tuesday, September 22, 2015

Thời Báo xài tiếng vẹm: Bánh mì SĂNG UÝCH là bánh mì gì vậy, Thời Báo? :-(Dân VNCH ai cũng biết đó là ổ bánh mì kẹp thịt tôm hùm dài nhất thế giới mà!

No comments:

Post a Comment