Sunday, September 20, 2015

Tổ Quốc Ghi Ơn: Những bậc Anh Hùng Kiệt Xuất Nhất Mà Trời Giúp Cho Nước Nam

Từ xưa đến nay, nước Nam có rất nhiều anh hùng. Nhiều lắm! Nhưng để cho ngắn gọn, chỉ xin đưa ra đây những vị anh hùng kiệt xuất nhất Nước Nam có công làm thay đổi hiện trạng của đất nước từ những cảnh nghèo đói, bị đô hộ, sang những cảnh có độc lập, no ấm, dân chúng an vui hạnh phúc.

Và bao lâu nữa thì trời sẽ giúp cho nước Nam một bâc anh minh khác để dẹp loạn cộng sản.

Trong danh sách này, mốc thời gian - tính bằng năm sinh - đi theo tuần tự từ thời đại hôm nay và lui trở về sau (quá khứ xa xưa):1.  Năm 1901: Tổng Thống Khai Sáng Nền Cộng Hòa: Ngô Đình Diệm (Cựu Đại Quan Nhất Phẩm Triều Đình Nhà Nguyễn dưới thời Hoàng Đế Bảo Đại, đại diện cho tất cả các bậc anh hùng nghĩa sĩ từ  khi tiếng súng xâm lăng của thực dân Pháp vang lên ở hải cảng Đà Nẳng 1856 cho đến ngày Quốc Tang 30/4 1975 )

148 năm trước đó:
2. Năm 1753: Hoàng Đế Quang Trung (anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, đại diện cho tất cả các bậc anh hùng của nước Nam thời đó, như Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, v.v... thời đó.)

373 năm trước đó:3. Năm 1380:  Nguyễn Trãi (chứ không phải Lê Lợi! Là người anh hùng kiệt xuất nhất trong thế hệ của ông vào gia đoạn này.)  Không có Quốc Sư Nguyễn Trãi sẽ không có chuyện '10 năm bình định giặc Minh'.  

152  năm trước đó:4. Năm 1228:   Đức Thánh Trần Hưng Đạo (đại diện cho tất cả các bậc anh hùng nghĩa sĩ thời của ngài.)

209  năm trước đó:5. Năm 1019: Lý Thường Kiệt (dưới thời Tể Tướng Vương An Thạch, thời đại vàng son của nhà Tống.   đánh bại quân Tống, viết lên Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên ở nước Nam.)

45  năm trước đó:

 photo DenDo3.jpg

6.  Năm  974: Thái Tổ  Lý Công Uẩn (có công xây dựng nền tự chủ sau khi Đức Ngô Quyền đánh tan Quân Nam Hán, giành độc lập cho nước nhà.)

76  năm trước đó:7.  Năm  899: Ngô Quyền (lưu danh thiên cổ với chiến thắng Bạch Đạch bằng Cọc Nhọn Trên Sông Bạch Đằng chưa từng có trong quân sử của nhân loại.)

***


No comments:

Post a Comment