Saturday, October 31, 2015

Em nhớ màu cờ [N/s Nguyệt Ánh] - Lâm Thúy Vân

Em nhớ màu cờ, ngày nào phủ xác thân anh .
Anh đã nằm yên vì yêu thương từng tất đất của Dân lành.
Em nhớ ngày nào, màu cờ Vàng như hồn phách anh linh.
Lũ cộng thay vào bằng màu cờ máu tanh hôi .

Em nhớ ngày nào màu cờ Vàng ba sọc đỏ tung bay .
Bay khắp miền nam trên đồi cao, trên phố xá, thôn làng.

Em nhớ ngày nào màu cờ Vànhg thơm mùi lúa quê hương.
Lũ cộng hung tàn xé cờ Vàng đào mồ giết dân lành.

Cha trong lao tù, em nơi công trường, anh cam tự sát.
Vợ khóc thương chồng, mẹ qua con khờ lạc loài bơ vơ.

Ôi em căm thù! Ôi em căm thù lũ cộng hung tàn.
Ai nhớ màu cờ, ai thương dân lành về giết lũ xâm lăng.

Thương quá Sài Gòn! Thương vạn người mang một kiếp ly hương.
Thương quá Việt Nam! Thương triệu dân đang sống kiếp lưu đày .

Xin nhắn mọi người: "Hãy vì đời, vì tổ quốc giang sơn.
Nuôi chí phục thù, mang cờ Vàng về dựng giữa quê hương."

https://youtu.be/exz-9ZkoSIM

No comments:

Post a Comment