Saturday, October 24, 2015

Tổ Quốc Ghi Ơn - Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa 26-10-1955Bầu Cử là niềm Vinh Dự của Công Dân một nước Độc Lập.*

 **

*

*


*


*


*


*


*


*


*


*


*
 ***

***

***

**

 ***


***
 ***

 ***
 ***
 ***
 ***
 ***


***


***


***
*

No comments:

Post a Comment