Sunday, November 29, 2015

Các tòa lãnh sự Việt cộng nay đã biết dùng hai chữ "Tin Tức", không còn "thông tin" như con vẹt nữaTuy nhiên, Việt cộng vẫn còn dốt chưa biết sự khác biệt giữa "liên lạc" và "liên hệ".  "Phản hồi" là cái hồi còn làm phản động! :-)

Việt cộng không phải là Việt Nam; và Việt Nam không phải là Việt cộng. Cho nên phải gọi cho đúng là lãnh sự quán Việt cộng.
*
*

 Bombay là tên cũ của thành phố Mumbai.  Dùng tên bất nhất chứng tỏ tên lãnh sự VC này cẩu thả, lo ăn chơi sa đọa, không ngó ngàng gì đến công việc.

*

No comments:

Post a Comment