Wednesday, November 25, 2015

Dịch Giả (VNCH) :-) và Dịch Dật (XHCN) :-(


Dịch Giả: Là những người chuyên làm về công việc dịch thuật từ chữ ngoại quốc sang chữ Quốc Ngữ của Việt Nam. Ở nước ta, trước khi Việt cộng cướp chánh quyền trên cả nước (1975), thì các vị dịch giả thường thường là các vị giáo sư dạy ngoại ngữ như Anh ngữ và Pháp ngữ, hay các vị giáo sư về Hán học.  Muốn làm công việc dịch thuật thì phải thông thạo, rành rẽ tiếng mẹ đẻ -- chữ Quốc ngữ -- trước đã. Nếu tiếng mẹ đẻ mà nói và viết chưa thông thì làm sao mà nói chuyện dịch thuật.

Nguyên Phong --cựu SV VNCH du học tại Mỹ từ năm 1968, kỹ sư sofware-- tuy không hành nghề dịch thuật, nhưng sách của anh dịch từ các sách Anh ngữ sang Việt ngữ hay gấp nhiều lần so với bản chính gốc bằng Anh ngữ. Nguyên Phong xứng đáng với hai chữ cao quí: Dịch Giả.

Dịch Dật:  Là tiếng chưởi (chứ không phải chửi đâu!) những người cà chớn, không theo khuôn phép. Thường thường khi nói thì có chữ "đồ" đi trước, như "đồ dịch dật".  Thời xã nghĩa ngày nay, có rất nhiều người  "xứng đáng" với hai chữ "dịch dật" này.  Hãy nhìn vào tấm hình bên trên, kẻ nào đó của nhóm soha.vn đã nhét vào miệng ông Putin một câu nói hết sức tối nghĩa "sự mất mát ngày hôm nay là hành động đâm sau lưng..." Chuyện ông Putin mất mát một cái gì đó mà trở thành hành động đâm sau lưng chíng ổng sao?  XHCN hôm nay sản sinh ra rất nhiều dịch dật, nhưng rất ít dịch giả. Đọc những bài dịch của các dịch dật thì cũng giống như ăn cơm bị sạn. Thà đọc bản gốc bằng Anh ngữ để biết chính xác hơn.

Câu nói rõ nghĩa hơn thì như vầy:

"Sự mất mát trong (hay của) ngày hôm nay ĐẾN TỪ hành động đâm sau lưng (của Thổ Nhĩ Kỳ)..."

“This incident stands out against the usual fight against terrorism. Our troops are fighting heroically against terrorists, risking their lives. But the loss we suffered today came from a stab in the back delivered by accomplices of the terrorists,” Putin said.


No comments:

Post a Comment