Sunday, November 22, 2015

Gõ Cửa - Tâm Đoan

  Khi Sơn Hà nhiều nỗi điêu linh...
________Gõ Cửa _N/sAnh Bằng

Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm.
Gác vắng buồn thiu khung cảnh âm thầm.
Em ơi người xưa đã ra đi.
Không gặp em lúc phân ly.
Không cho sầu thương đổ bờ mi.

Luyến nhớ  làm chi sẽ khổ lắm em.
Ðếm lá mùa thu vươn đổ bên thềm.
Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh.
Ðôi bờ đôi ngã phân tranh.
Nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình.

Ðêm nay ngoài xa mịt mờ.
Nằm đây ôm chiếc ba-lô.
Thấy đời mang cả ý thơ.
Niềm vui là kiếp sống tung hoành.
Là chiến đấu cho mình.
Và mong mối tình đẹp xinh.

Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương.
Khoát áo đời trai binh lửa lên đường.
Tôi tin rằng người ấy thêm thương.
Vui lòng cho kẻ phong sương.
Dấn thân ngoài súng đạn sa trường./.

No comments:

Post a Comment