Monday, November 9, 2015

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lần thứ 52 tại Sydney


Buổi lễ Tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được tổ chức tại Thánh đường Our Lady of the Rosary Parish ở Fairfield NSW vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015 do Hội Thân Hửu Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản NSW/Úc Châu tổ chức. Dưới đây là vaì hình ảnh chụp trong buối lễ:

*

*

*

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4310-4310

No comments:

Post a Comment