Sunday, November 1, 2015

Queensland, Úc Châu: Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 52, 31/10/2015**

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*


*


*

*

Source: http://hoilatraloi.blogspot.com/2015/09/queensland-uc-chau-le-tuong-niem-52-nam.html

No comments:

Post a Comment