Saturday, December 5, 2015

Bạn Đọc nên lưu ý khi đọc báo viết bằng tiếng xã nghĩa - BBT của tờ báo điện tử Đàn Chim Việt dốt quá!
Trong tấm hình, người ta viết đúng hai chữ "Kỷ Niệm". Còn danchimviet.info thì viết là "KỈ niệm", viết sai chữ "Kỷ". Còn nữa, bốn chữ "Quốc Tế Nhân Quyền" lại không viết hoa hai chữ đầu.

Nếu tiếng Việt mà viết chưa thông thì "nàm thao" mà "ní nuận" cho có "nô gích"  (logic) được.  Đúng là óc bã đậu  (tiếng lóng xhcn). :-(


Làm báo chí, truyền thông mà viết sai tiếng Việt là vô tình tiếp tay cho Việt cộng hủy hoại văn hóa nước nhà, và nhồi sọ người dân.

No comments:

Post a Comment