Tuesday, December 1, 2015

Chống cộng mà không đề phòng VC thì dễ bị nhiễm độc của Việt cộng :-(Chống cộng mà không đề phòng VC thì dễ bị nhiễm độc của Việt cộng.

Cựu chiến sĩ VNCH -- Ông Bút -- hăng say chống cộng mà quên đề phòng nọc độc của Việt cộng. Nay đã bị nhiễm độc "thông tin" của Việt cộng rồi. Thật đáng tiếc.


Chống cộng cho đã đời rồi cuối cùng bị Việt cộng nó nhồi sọ lại thì kể như trớt quớt. :-(

Dân VNCH viết là "gởi TIN TỨC đi". Chỉ có Việt cộng và dân xã nghĩa mới viết "gởi đi thông tin".
*

No comments:

Post a Comment