Tuesday, December 22, 2015

Hãy sưởi ấm mọi gia đình Việt cộng bằng những chai bom xăng trong mùa Giáng Sinh này :-)


***
***

 Một thủy thủ Tàu đang chống trả hải tặc bằng những chai bom xăng (Molotov Cocktail.)
***

***

 Phải làm cả kết bom xăng như vậy thì Việt cộng nó mới thấy ấm.                                                    ***

                                                                         ***

                                                                                   ***

                                                                                 ***


                                                                                  ***

No comments:

Post a Comment