Tuesday, December 8, 2015

Lầm! Nguyễn Hưng

Anh đã lầm đưa em sang đây,
để đêm trường nghe tiếng thở dài.
Thà cuộc đời yên trong lòng đất,
được trở về tiếng khóc ban sơ.
Hơn là mang kiếp mong chờ.

Anh đã lầm đưa em về đây,
cho tâm hồn tan nát từng ngày.
Cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí,
Dìu lòng người sang chốn đam mê,
Ðưa anh vào khổ lụy hôm nay.

ÐK:

Lời yêu thương nồng cháy,
của hai mươi năm đầy.
ngày yên vui hạnh phúc.
ước vọng đến tương lai,
đã vùi trong giấy ngủ say.
cơn đau vào vũng lầy
để anh đi, để anh viết,
bằng yêu thương
bằng nước mắt
bằng con tim đọa đầy,
tìm quên trong mệt mài,
để quên nỗi buồn còn đâỵ.

Con tim nào không hay đổi thay.
Cuộc tình nào không lắm hận sầu.
Ngọn đèn vàng lung linh hè phố.
Ðiệu nhạc buồn văng vẳng đâu đây.
Chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay.

Please note: The beloved girl in the video is loved by many. She has nothing to do with this song. I just add her image to make the video more entertainable. Enjoy it. :-)

No comments:

Post a Comment