Friday, December 25, 2015

Mấy thằng Việt gian kia trốn đâu rồi

Quí vị đã biết Luật sư Nguyễn Văn Đài bị Việt cộng Hà Nội đánh đổ máu cách đây đôi ba tuần, rồi lại bị chúng nó bắt giam cả tuần nay nữa.


Rồi chuyện Việt cộng cướp đất của dân ở Ninh Hiệp.

Rồi chuyện tờ báo Thanh Niên Việt cộng đổ tội cho trẻ em học sinh Ninh Hiệp là nhận tiền để đi biểu tình, v.v...


Vậy mà, mấy ngày nay đâu có thấy mấy thằng Việt gian Thạch Đạt Lang, Lê Diễn Đức [cống], Quỳnh Thi, Hiệu Minh, Huy Đức [cống] lên tiếng chưởi mấy thằng Việt cộng chó đẻ  Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang gì đâu.

Nhưng chuyện gì ở hải ngoại hay của VNCH là dù nhỏ cở nào hay lâu cở nào chúng cũng ráng moi ra để đâm bị thóc thọc bị gạo.

Còn "Ánh Sáng Điếu Cày" đâu? Sao không thấy gì hết vậy? Sao tối hù vầy nè?  Việt cộng có nghề gài mìn, cướp xe đò, pháo kích vô trường học, quăng lưu đạn trong rạp xi-nê mà, sao để côn đồ lộng hành dữ vậy?  ĐMVC.

No comments:

Post a Comment