Sunday, December 20, 2015

Sự Tích 'Một Mẹ Trăm Con' (hay chuyện cha Lạc Long Quân & mẹ Âu Cơ)


Anh em ta cùng mẹ cha.
Nhớ chuyện cũ trong tích xưa.
Khi thế gian còn mù mờ (láy).
Xưa khi xưa mẹ đẻ ra.
Trăm cái trứng sinh lũ con.
Trăm đứa con cùng một giòng (láy).

Năm mươi con vượt đồi non.
Phá rừng núi, khai rẫy nương
Xây đắp buôn, lập nhà sàn. (láy).

Năm mươi con dọc Trường sơn,
Đi xứ Bắc, đi xứ Nam.
Xây núi sông,  lập ruộng đồng. (láy).

Hôm nay đây rừng gặp mây.
Lá gặp núi ta tới đây.
Tay nắm tay mình gặp mình (láy).

Vui ca lên Thượng và Kinh.
Người trong nước anh với em.
Em với anh cùng họ hàng (láy).

Khua chiêng lên đập cồng lên.
Tiếng cồng đánh qua mái tranh.
Qua mái tre vào rừng già (láy).

Cho con hua khỉ già nua.
Cho ma quái cho lũ nai.
Ngơ ngác say vì nhạc cồng (láy).

***

Sự khác biệt căn bản giữa Hán Tộc và Việt Tộc là:

- Hán Tộc man rợ: Người Hán kỳ thị và đày đọa mọi sắc dân thiểu số khác sau khi chiếm đoạt được đất đai của họ, như Mèo, Mán, Mường, Thái, Việt (vùng Lĩnh Nam = Lưỡng Quãng)..., Mông Cổ, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Mãn Thanh.

- Việt Tộc nhân bản: Thượng hay Kinh đều là anh em cùng một mẹ Âu Cơ sinh ra, không phân biệt người miền núi hay miền xuôi, miền thượng du hay miền đồng bằng.  Bởi vậy, tổ tiên ta đã dạy:

Bầu ơi thương lấy Bí cùng,
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.

No comments:

Post a Comment