Friday, January 8, 2016

Anh Đi Chiến Dịch & Biệt Kinh Kỳ :-)

Anh đi chiến dịch xa vời,
Lòng súng nhân đạo cứu người lầm than.

Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháỵ.
Thấy nỗi xót xa của kiếp đoạ đầy anh đị.

Không quên lời xưa đã ước thề: "Dâng cả đời trai với sa trường."

Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, nào ai ngại gì vì gió sương.

Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, kìa sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin.

Nghe như lúa reo đời sống lành, nghe như đất vui nhịp quân hành.

*

Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ, đôi mắt u uẩn chiều tiễn đưạ
Của người em nhỏ thơ ngây quá, chưa biết cười lên hẹn đợi chờ.

Có những chiều mưa phơn phớt lạnh, đem cả hồn Thu tới lòng ngườị.
Bao nhiêu chàng trai tay xiết mạnh, thầm hẹn ngày về non nước ơị.

Im nghe từ đồng hoang phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng dương.

Hôm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về quang vinh.

Anh Đi Chiến Dịch _Ns Phạm Đình Chương

______________________

Biệt Kinh Kỳ _ Minh Kỳ 

Bạn ơi ! quan hà xin cạn chén ly bôi
Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi
Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi
trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi
kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi

Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi
Bạn ơi ! hãy nói "khoác chiến y" rồi
Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên
Giã Từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền
có về là khi nước non vui bình yên.

Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi,
Thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời,
Diệt thù lập công cho xứng tài trai,
Sắt son ghi lòng chớ phai
Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai,
Con đi chinh chiến để nước yên vui
Lời mẹ hiền khuyên nguyền khắc trong tim
bao giờ dám quên.

Bạn ơi ! khi nào ai hỏi đến tên tôi
Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời
Ngày nào khi đất nước hết binh đao
giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu,
trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau./.

No comments:

Post a Comment