Sunday, January 3, 2016

Em đi chiến dịch xa vời. Lòng súng nhân đạo cứu người lầm than. :-)


Thương dân nghèo bị Daesh (ISIS) tàn sát.
Thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đày.
Em đi!


*


*

*

No comments:

Post a Comment